TIMBALAN PENGETUA PEMBANGUNAN BAKAT

MRSM MERSING

Hal Ehwal Ko-Kurikulum Bertanggungjawab dalam mentadbir dan menguruskan ke semua program yang berkaitan dengan aktiviti kokurikulum, program pertandingan dan rekreasi/riadah pelajar.

Berikut adalah merupakan bidang tugas bahagian ini. Menyelaras dan menyelia semua aktiviti kokurikulum MRSM seperti:-

>>Kelab/Persatuan Sukan

>>Permainan

>>Badan Beruniform

>>PUM

>>Koperasi

 

Menyelaras dan menyusun atur semua program pertandingan mengikut takwim:-

>>MRSM

>>MSSM

>>Daerah/Negeri/Kebangsaan

 

Menyelaras dan memantau semua program rekreasi/riadah seperti berikut:-

>>Perkhemahan

>>Kem-kem cuti/kokurikulum/motivasi

>>Temasya Sukan Tahunan

>>Kejohanan Olahraga

>>Sukan Muhibah

 

Memastikan keperluan kokurikulum pelajar seperti:-

>>Kemudahan/peralatan aktiviti

>>Pendaftaran Kokurikulum Pelajar

>>Program latihan yang diperlukan untuk pelajar yang berbakat

>>Syarat graduasi MRSM

>>Markah 10%kokurikulum IPTA

 

Mengagihkan dan mengawal selia penggunaan peruntukan yang disediakan mengikut keperluan aktivti kokurikulum.

Membantu dalam urusan pentadbiran maktab mengikut arahan pengetua dari masa ke semasa.